Privacy Policy

 

Dagbesteding De Lindehof.

In het kader van de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verklaren wij als dagbesteding De Lindehof op een zorgvuldige en veilige manier om te gaan met persoonsgegevens.

 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens:

Binnen onze dagbesteding de Lindehof verwerken wij persoonsgegevens in het daarvoor bestemde dossier. Door gebruik te maken van onze geleverde zorg gaat ook u akkoord dat wij de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

In het patiënten dossier worden onder andere de voor en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en mogelijk email adres vast gelegd.

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

De Lindehof verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien deze van belang zijn in onze dienstverlening of als u deze gegevens zelf actief aan ons vertrekt.

– Burgerservicenummer

– Gegevens die betrekking hebben op u zorgvraag waaronder mogelijk;

* Gegevens m.b.t uw gezondheid;

* Gegeven over godsdienst en/of levensovertuiging;

* Gegevens over seksueel leven;

* Gegevens over strafrechtelijk verleden;

* Gegevens over economische status;

* Gegevens over familiare relaties/gezinssamenstelling;

* Gegevens over opleidingen/werk/scholing;

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig:

Deze bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt voor het onderhouden van contacten, en omdat het van belang is om passende begeleiding in te zetten.

Ook worden de persoonsgegevens verwerkt als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens worden niet langer bewaard dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is.

 

Delen met anderen:

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als hier toestemming voor gegeven is, of er moet wettelijk een verplichting toe zijn.

Tevens hebben onze medewerkers een verklaring ondertekend waarin staat vastgelegd dat zij vertrouwelijk omgaan met alle informatie en zich hierdoor dus houden aan het beroepsgeheim was is opgelegd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Iedereen heeft het recht zijn eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage doen en dan wordt er een afspraak gemaakt eventuele aanpassingen door te voeren. info@delindehofdagactiviteiten.nl

Beveiliging:

De Lindehof neem het beschermen van persoonsgegevens serieus, onbevoegde hebben geen toegang tot u gegevens. Organisatorische worden er technische maatregelen getroffen misbruik hiervan te voorkomen. Onze systemen zijn beveiligd voor onbevoegde.

Mocht u de indruk hebben dat u gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op.

Bovendien kun u ten alle tijden een klacht of bezwaar indienen.

 

Wijzigingen:

De privacyverklaring kan ten alle tijd door uiteenlopende redenen gewijzigd worden. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken en op de hoogte te blijven van de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze getoonde versie is van Maart 2023.

Bij eventuele vragen, neem gerust contact op.

 

 

Dagbesteding De Lindehof.