Aanmeld formulier

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden als cliënt? Dat kan hier.

Financieringsmogelijkheden

 Via verschillende financieringsmogelijkheden wordt het mogelijk gemaakt gebruik te maken van onze dagbesteding.

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Deze indicatie kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Meestal wordt hier door de gemeente een keukentafelgesprek voor gepland.

WLZ (wet langdurige zorg).

Deze indicatie wordt meestal gefinancierd door een grote organisatie waar wij dan een onderaannemerschap bij moeten sluiten. Wij zijn onder aannemer van Pluryn en Dichterbij.

PGB (persoons gebonden budget).

Deze indicatie wordt afgegeven door het zorgkantoor van uw eigen verzekering.

Aanmeldformulier